Projecten

Verbouwing in Cahanga bij gehandicapte kinderen Tijdens onze reis door Rwanda december-januari 2004-2005 werden wij (Rob, Det, Romy, Imke, Hidde, Erik, Oma Wieffer en Wieke) door zuster Marie-Michel meegenomen naar een plek ver buiten de hoofdstad Kigali, genaamd Gahanga. We brachten een bezoek aan een tehuis voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen. Ze kampten met problemen zoals te kleine ruimtes en douche- toilet en keukenvoorzieningen die tevens in zeer slechte staat verkeerden. Wij konden met eigen ogen zien dat de gehandicapten uit het tehuis in erbarmelijke omstandigheden leefden. De kinderen in rolstoelen konden amper verplaatst worden vanwege slechte ondergrond, waardoor ze de hele dag in een donkere kleine ruimte moesten doorbrengen. Het gehandicaptentehuis had een grote opknapbeurt nodig. Met het geld van Marre's actie is hen in 2006 een bedrag van € 2500,00 geschonken om het een en ander op te laten knappen. Van dit bedrag hebben ze kleding voor de kinderen gekocht, de slaapzalen zijn voorzien van muurschilderingen, voor de matrassen zijn plastic hoezen gekocht, wat voor de zusters makkelijk schoon te houden is en wat frisser ruikt. Er zijn nieuwe klamboes en een nieuwe waterfilter aangeschaft. In de kleine donkere ruimte waar de kinderen overdag verblijven is een nieuwe ondergrond aangebracht. Daarnaast is er een betere lichtinval gecreëerd door het aanbrengen van doorzichtige dakplaten. Ook zijn er dikke matten aangeschaft voor de kinderen om op te liggen en zijn de muren versierd met mooie muurschilderingen. Er is bestrating op het terrein aangelegd en de afvoer van de dakgoten is verbeterd. Verder is voor een overdekte, rolstoel-toegankelijke doorgang naar de slaapzalen gezorgd. Er zijn noodtoiletten geplaatst totdat de bouw van het toilet- en douchegebouw klaar is. Klik hier voor enkele foto's van de veranderingen. Nieuwbouw in Gahanga bij gehandicapte kinderen In oktober 2006 is begonnen met de bouw van een douche- en toiletgebouw, keuken en 3 slaapzalen. Verder is er een waterreservoir geplaatst om regenwater op te vangen. De bouw is in april 2007 afgerond. De NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) heeft de helft van dit project meebetaald (12.598,- euro). Het Liliane-fonds heeft de bouw van het gehele project uitgevoerd en gecontroleerd. De totale kosten van de nieuwbouw bedraagt 27.995,69 Euro. In 2008 zijn Romy en Wieke, de vriendin van Marre, en in 2010 zijn Romy en Imke teruggegaan naar Gahanga om met eigen ogen te zien hoe de situatie is verbeterd. Tijdens het laatste bezoek in 2010 hebben Romy en Imke samen met Joske en Lotte, vriendinnen van Marre en van Romy, de slaapzalen aangekleed met slingers en gordijntjes die op de plaatselijke markt zijn genaaid. Daarnaast zijn er extra klamboe’s opgehangen boven de bedjes. De verandering was enorm! Klik hier voor enkele foto's van de nieuwbouw. 1.000 Euro van "Marre voor Afrika" voor Twickel naar Ghana. Een geschenk van 1000,- euro is gedoneerd aan het Savanna-project in Ghana. Een groep van  leraren en eindexamenleerlingen van Marre’s middelbare school ‘Twickel Hengelo’ reisden in de zomer van 2007 met twee busjes naar Ghana om zich daar voor diverse onderwijsprojecten in te zetten. Voor meer informatie zie Weg Naar Ghana en Stichting Savanne. 5 huisjes gebouwd voor arme gezinnen Huisje Dos A8: een nieuw huisje is gebouwd voor een gezin dat in een zeer klein huisje woonde met 6 kinderen. De kosten van de bouw van dit huis met keuken en toilet zijn 1780,00 Euro. Huisje Dos A9: voor een erg arm gezin met 5 kinderen is een huisjes gebouwd met keuken en toilet voor 1870,00 Euro. Huisje Dos A10: een groot gezin met 4 kinderen leefde al jaren in een te klein huisje. Er is een nieuw huisje voor hen gebouwd voor 1354,-. Huisje Dos 11B: een zeer arm gezin met 3 kinderen leefde jarenlang in een veel te klein huisje dat in zeer slechte staat verkeerde. Er is een nieuw huisje gebouwd voor 1,143,- Euro. Huisje Dos A15: een jong gezin met 4 kinderen kampt met financiële problemen doordat de vader ziek is en hiervoor veel medische zorg nodig heeft. Het gezin leeft voor een deel met steun van de grootmoeder. Hun oude huisje is hersteld en gecementeerd voor een bedrag van 968,- euro. Klik hier voor enkele foto's. Kippenproject Bij het Weeshuis 'Centre Memorial Gisimba' te Kigali is het kippenproject gefinancierd. Er zijn 250 kippen gekocht en in nieuwe kippenhokken geplaatst. Dit dient als inkomstenbron voor het weeshuis door de verkoop van eieren. De overige eieren zijn voor eigen gebruik. Het voer voor de kippen wordt ook bekostigd. Kosten van dit project: 1.101,00 euro.  Klik hier voor enkele foto's.
Naaiatelier Er is een naaiatelier gebouwd bij het weeshuis 'Centre Memorial Gisimba' te Kigali. In dit naaiatelier krijgen de oudere weesmeisjes uit het weeshuis opleiding en werk. Er is plaats voor 15 meisjes. De genaaide kleding en schooluniformen zijn bedoeld om bij het atelier te verkopen. Naast het bieden van werk voor de weesmeisjes, dient het naaiatelier dus ook als inkomstenbron voor het weeshuis. Stichting Kinderhulp Rwanda heeft het project uitgevoerd. Kosten: 8.504,00 euro. Klik hier voor enkele foto's. Speeltoestellen Bij het weeshuis ‘Centre Memorial Gisimba’ en bij de drie weeshuizen van de missionaries of Charity te Kigali, Kibungo en Ngarama zijn verschillende speeltoestellen geplaatst. Van grote schommels, glijbanen en draaimolentjes tot klimrekken en een grote zandbak. Bij de school Marre Maria in Gishanda zijn tevens speeltoestellen geplaatst. De speeltoestellen zijn gemaakt door Don Bosco leerlingen van de technische opleiding in Kigali. Verder zijn deze weeshuizen voorzien van loopstoeltjes voor de kleinsten, driewielertjes en andere fietsjes. De plaatsen waar de speeltoestellen staan, zijn prachtige plekken geworden waar de wees- en schoolkinderen in Rwanda even helemaal kind kunnen zijn. Totale kosten van de bouw, het vervoer en het plaatsen van de speeltoestellen op de verschillende locaties: 6.712,00 euro. Klik hier voor enkele foto's.
Meisjesvleugel bij internaat voor doofstomme kinderen De broeders Saint-Gabriël in Butare hebben de leiding over een internaat voor dove kinderen. Het internaat is in 1973 opgestart door deze Canadese broederorde. De broeders van deze broederorde werken over de hele wereld met hetzelfde opleidingssysteem voor dove kinderen. De kinderen krijgen hier een 13-jarige opleiding en verblijven op dit internaat tussen hun zesde en negentiende jaar. Ze krijgen naast een schoolopleiding ook een beroepsopleiding zodat zij ook een plaats krijgen in de maatschappij. In de dovenschool in Butare was echter maar plaats voor 80 jongens. In korte tijd is het internaat uitgegroeid naar 160 dove jongens én meisjes, waardoor er ruimtegebrek is ontstaan. Dit zorgde voor vele problemen. Er moest een aparte meisjesvleugel worden gebouwd met douche- en toiletvoorziening. Met het geld van Marre’s actie is voor deze school de meisjesvleugel helemaal nieuw gebouwd en ingericht. Het is een prachtig gebouw geworden met 5 slaapzalen en aparte toiletten en douches. De kinderen en broeders waren ontzettend blij met de gift en hebben een foto van Marre in de gevel van de meisjesvleugel laten plaatsen. Totale kosten: 24.330,46 euro.  Romy en Imke hebben tijdens hun laatste bezoek aan Rwanda in 2010 een feestje gegeven voor de kinderen van de school. Er werd gedanst op de trillingen van de trommels en de kinderen genoten van een flesje frisdrank met een lolly (met kauwgom erin!). Klik hier voor enkele foto's.
Opknappen weeshuis Rukara Met het geld van de actie heeft dit weeshuis een opknapbeurt gekregen. Het opknappen van bedden en de aanschaf van matrassen, dekens, klamboes, speelgoed, loopstoeltjes, fietsjes, kleding, borden, bestek en drinkbekers is gefinancierd. Tevens is er een nieuwe vloer gelegd en zijn de muren gestuukt. Kosten: 2300,00 euro.  Klik hier voor enkele foto's.
Noaberproject Rukara Om de kindersterfte en ondervoeding te beperken, worden in het centrum van Rukara kooklessen gegeven aan moeders om hen te leren gevarieerd te koken. Daarnaast wordt er één dag in de week een gezonde maaltijd bereid voor kinderen van 1 tot 6 jaar. De kinderen krijgen ook voedsel mee naar huis. Zo’n 80 kinderen nemen deel aan het project. Dit project (van de familie Meijberg in Ootmarsum) is een jaar lang gefinancierd. Kosten: 1500,00 euro.
Waterproject Vriendenkring Kinderhulp Rwanda Vriendenkring Kinderhulp Rwanda is een Belgische organisatie die al ruim 24 jaar werkzaam is in het weeshuis Centre Memorial Gisimba in Kigali. In dit weeshuis leven ruim 190 weeskinderen. Het weeshuis heeft jaarlijks te kampen met watertekort en gebrek aan hygiëne. Om een oplossing te bieden aan deze problemen, is er een waterproject opgestart door Vriendenkring Kinderhulp Rwanda. Er is gezorgd voor een afwateringssysteem, er zijn septische putten gestoken, douches, toiletten en wasplaatsen zijn gerenoveerd. Er werden 4 waterreservoirs geplaatst met een totale capaciteit van 38 000 liter. Op een van deze reservoirs werd een filtersysteem aangesloten dat het regenwater drinkbaar maakt. Totale kosten van dit project: 27.000,00 euro. Stichting Wilde Ganzen heeft dit project begeleid en voor de helft gefinancierd.
Het boerderij-project In de heuvels van Kigali is een boerderij gebouwd op een grondgebied dat 3 hectare groot is. Een familie die in de buurt van de boerderij woont heeft de verantwoordelijkheid over de boerderij. Het gaat om een arme familie (broers en zussen en hun kinderen) die zonder dit project geen toekomstmogelijkheden heeft. Deze familie mag 10% van de opbrengst van de boerderij zelf houden. De rest komt ten goede aan het weeshuis Centre Memorial Gisimba te Kigali. Er wordt tevens gewerkt aan de opleiding van deze mensen. Een van de broers  volgde reeds een cursus landbouw en veeteelt op de boerderij van broeder Cyriel en is verantwoordelijk voor de zorg van de dieren en de bewaking van de boerderij.  De oudste van de zussen volgde een eenvoudige cursus boekhouding. De oudste broer studeert met een beurs voor veearts (aan de universiteit). De vrouwen in de familie bewerken het land. Op de boerderij worden tot nu toe geiten, kippen en konijnen gehouden. De bedoeling is dat hier nog varkens en enkele koeien bij komen. Op het land worden verschillende gewassen verbouwd, zoals kool, prei, bonen etc. Er zijn tevens twee waterreservoirs van 3000 en 5000 liter bij de boerderij geplaatst. Met dit project wordt zowel het weeshuis als een grote arme familie van inkomsten voorzien. Met de opbrengst van de actie van de New Valley Singers is een bedrag van 20.000,00 euro aan dit project bijgedragen. Vriendenkring Kinderhulp Rwanda heeft het project begeleid en aangestuurd. De stichting Wilde Ganzen heeft de financiële afwikkeling gedaan mede gefinancierd.  Klik hier voor enkele foto's. Fietsen en matrassen aan arme gezinnen Voor een bedrag van 325,- hebben Romy en Imke samen met Lotte en Joske in 2010 in Rwanda 2 fietsen en 3 matrassen op de plaatselijke markt gekocht en deze aan verschillende arme gezinnen gegeven. Klik hier voor enkele foto's. Liliane-Fonds Via het liliane-fonds wordt een project ondersteund in Gatagara waarbij inmiddels 77 lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte kinderen scholing, verzorging en medische hulp krijgen. Ook zijn inmiddels 70 kinderen gesteund met een eenmalige bijdrage voor een eventuele operatie, revalidatie, hulpmiddelen, scholing en onderdak. Totale kosten: € 15.731,90. Klik hier voor enkele foto's van deze kinderen.